!!! Ostrzegamy !!!
!!! Warning !!!

*******************************************************

Niestety tak jak przypuszczaliśmy nasza kochana Gimbya Divine Madness*PL, JW nie żyje!!!
W październiku 2011 Gimbi zamieszkała w Norwegii w hodowli Batstar u Hanne Kjųlsen Węrenskjold, lecz niestety nie pozostała tam długo. Wbrew naszym ustaleniom z właścicielką, iż Gimbi powinna mieszkać tylko i wyłącznie w hodowli Batstar, biedna koteczka kilka razy zmieniała dom, przerzucana wśród znajomych hodowczyni. Wielokrotnie deklarowaliśmy chęć odbioru kotki, za każdym razem spotykając się z kategoryczną odmową. Wiele miesięcy temu Gimbi zniknęła na dobre ze strony internetowej hodowli bez słowa wyjaśnienia, a jej poprzednia właścicielka Hanne Kjųlsen Węrenskjold nie chciała udzielić nam żadnych szczegółowych informacji na jej temat oprócz egnimatycznego stwierdzenia, że wykastrowaną kotkę oddała do innego domu i kotka tam już zostanie. Nie chciała nam jednak powiedzieć jak nazywa się nowy właściciel i pod jakim adresem obecnie Gimbi przebywa, jak również nie była w stanie przedstawić choć jednego aktualnego zdjęcia kotki. Od razu wiedzieliśmy, że to oznacza, iż nasza koteczka nie żyje.
Po wielomiesięcznej ciszy ze strony poprzedniej właścicielki udało nam się w końcu wydobyć od niej potwierdzenie naszych podejrzeń. Za powód śmierci biednej Gimbi pani Węrenskjold podała nam ucieczkę Gimbi z jej nowego domu i potrącenie przez samochód.
Wiemy jednak z całkowitą pewnością, że jest to wierutne kłamstwo i Gimbi nigdy nie trafiła do nowego domu, więc też nie mogła z niego uciec.
Mamy w 100% potwierdzoną informację od kilku osób z najbliższego grona pani Węrenskjold, iż koteczka została uśpiona wiele miesięcy wcześniej na życzenie pani Węrenskjold bez żadnej medycznej przyczyny, tylko dlatego, że nie była jej już do niczego potrzebna!!!
Wiemy, że taki los spotkał już inne koty pani Węrenskjold, gdy nie były jej dłużej potrzebne w hodowli, lub gdy były dla niej ciężarem.
Wielokrotnie prosiliśmy o zwrócenie nam kotki, byliśmy gotowi w każdej chwili pojechać by ją odebrać. Jednakże zamiast nam ją oddać, Hanne Węrenskjold wolała zgotować koteczce piekło na ziemi.
Gimbi nie żyje a odpowiedzialna za jej uśmiercenie jest
Hanne Kjųlsen Węrenskjold,
 osoba bez serca i nawet krzty empatii, która traktuje zwierzęta przedmiotowo i nie ma dla nich absolutnie żadnego szacunku. Publikujemy tę informację jako ostrzeżenie dla innych hodowców by nie powierzali swoich kotów w ręce Hanny Węrenskjold. To potwór w ludzkiej skórze.

Potworami są również osoby, które jej pomagały, a które tak jak ona po prostu zabijają niepotrzebne im koty.
Jest ich całkiem sporo, osobom zainteresowanym bardzo chętnie udostępnię wszystkie nazwiska.

‘’Miarą naszego człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt’’

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Unfortunately, just as we thought, our beloved
Gimbya Divine Madness*PL, JW is dead!!!
In October 2011 Gimbi moved to Norway to cattery Batstar to Hanne Kjųlsen Węrenskjold but she did not remain there long. Contrary to our agreement with the owner that Gimbi should have only lived in Batstar cattery and never moved anywhere without our knowledge and consent, poor female was rehomed several times and travelled back and forth between cattery Batstar and some people we didn’t know at all, who were supposedly friends of Mrs Węrenskjold.
We repeatedly declared our willingness to take Gimbi back, each time encountering a categorical refusal. Many months ago Gimbi disappeared for good from Batstar website without a single word of explanation, and Hanne Kjųlsen Węrenskjold didn’t want to give us any detailed information about her, except for an enigmatic statement that spayed Gimbi moved to a pet home and she would stay there forever. However, despite our numerous requests Mrs Węrenskjold didn’t want to give us the new owner’s name and address, nor provide any pictures of Gimbi in this alleged new home. We knew in an instant that something was wrong, otherwise giving us the name and address of the new owner would not be such a big problem to Mrs Węrenskjold, who allegedly had nothing to hide. We knew already that this could have meant only one thing - that our poor girl was no longer alive.
After several months of silence on Mrs Węrenskjold’s part, we have finally managed to extract the confirmation of our suspicions out of her. She admitted that Gimbi was dead and as a cause of her death she gave us a totally untrue, ridiculous story how Gimbi had escaped from her new home and had been hit by a car.
We know with absolute certainty that this is a lie, that Gimbi never made it to any good forever home, so she couldn’t have escaped from it.
We have a confirmed information however, from several people who were very close to Mrs Węrenskjold, that our beloved Gimbi had been simply put to sleep many months earlier on Mrs Węrenskjold’s request without any medical reason, just because Mrs Węrenskjold didn’t need Gimbi in her breeding programm anymore.
This wouldn’t have been the first time when Mrs Węrenskjold got rid of a useless cat in this manner. We know there were other cats that had disappeared into thin air, just like our Gimbi did, when they were no longer needed.
 Repeatedly we asked for the return of Gimbi, we were ready to come and pick her up at any moment.
However, instead of giving Gimbi back to us, Mrs Węrenskjold preferred to keep her and make a hell on earth of her short life.
Poor Gimbi is dead and the name of her killer is
Hanne Kjųlsen Węrenskjold
a cruel person without a heart and even the slightest bit of empathy, a person who treats cats instrumentally and has absolutely no respect toward them. We publish this information to warn other breeders, so that they do not make the same mistake and ever give any kitten to this person.
Hanne Węrenskjold is simply a monster.

Also all the people who helped her and who, just like her, kill their umwanted cats, are monsters!.
There are quite a lot of them, I will be happy to share all the names with those who are interested.

''There is no better measure of our humanity than how we treat our animals.''