Divine Madness*PL
Plany
Nasza hodowla jest ju? oficjalnie
zamkni?ta.
Wiele w?cibskich osób zapewne
zachodzi w g?ow?:
Có?, szczerze powiedziawszy, nie mam
obowi?zku zaspokojania
czyjej? niezdrowej ciekawo?ci .
Jednakowo?....
Zamierzam w najbli?szej przysz?o?ci
napisa? dok?adnie co my?l? o ca?ym
tak zwanym 'kocim ?wiatku'.
I gwarantuj?!
Wielu osobom to si? nie spodoba, gdy?
prawda zazwyczaj w oczy kole.